Oberon QUANTUM

                                  Oberon QUANTUM - quantový diagnostický přístroj

Představujeme Vám novinku ve světě energetické analýzy přístroj, který pracuje na bázi biorezonance OBERON SYSTEM QUANTUM.

Přístroj Oberon Systém Quantum patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky v Omsku. Vyhodnocování energetického stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno

 Každý živý orgán funguje na své vlastní frekvenci (oscilaci). Podle frekvenčních vlastností, analyzuje počítačová diagnostika funkční aktivitu orgánů, tkání a systémů člověka a porovnává je s fyziologickými hodnotami, které jsou uloženy v softwaru Oberonu.

Přístroj je vhodný ke kontrole účinků jakékoliv léčby, potravinových doplňků, bylin, vitamínů, prakticky všech druhů terapií jaké existují. Součástí přístroje je i obsáhlá databáze, vycházející především z čínské a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie atd. Přístroj dále dokáže vytvořit informační preparáty, přímo na daný problém (disharmonii) a navrhne na míru i vhodné doplňky pro nastavení změn zdravého životního stylu u klienta. S funkcí Metaterapie můžeme provádět tzv.

Tento přístroj byl jako první vyvinutý profesorem Nestěrovem se kterým se osobně znám. Do konečné verze byl upravený vynikajícím českým výrobcem se kterým testuji další unikátní kvantový generátor AWL1 do kterého mohu dát desítky klientů najednou. Každému následně jede jeho progragram na odstraňování různých obtíží a patologíí a vyladění organizmu do rovnováhy

Když se fyziologickým vlněním jemně podporuje tělo jako celek a dochází k znovu-naladění celkové harmonie těla i duše.

-