Milan Ščučka

                       Psychoterapeut s 33 letou praxi

              Vlastní certifikovaná technika Reclearing
              Během své praxe pomohl více jak 6000 lidí


Žijeme ve světě neomezených možností. Každá výzva, každý atom čeká na vaše povely, na vaši realizaci objednávky. Vesmír čeká jen na to, aby naplnil vaše touhy.
První co ráno uděláte, je že začnete přemýšlet co musíte udělat a to už jste v budoucnosti. Poté si vzpomenete na zážitky a nezdary a jste v minulosti. A opět jedete zajeté modely dokolečka dokola. Je nutné zastavit okamžitě myšlenky a tvořit budoucnost v přítomnosti. Jinak se nepohnete do předu a nic nezměníte.

Zdravý rozum odporuje definování toho, že vědomí tvoří hmotu. Kvantová mechanika je v rozporu se zdravým rozumem a vědomí je to co vhání oheň k materializaci.


Stárneme a jsme nemocní, protože to vidíme kolem sebe a přijímáme to jako samozřejmost. Tím jak přijímáme okolnosti za svoji pravdu vytváříme své postoje, které utváří náš charakter a povahu. Vytváříme tak přesvědčení a mýtus o sobě v pozitivním i negativním smyslu. Co když je vše jinak? Co když se můžeme dožít daleko více roků a zůstat mladí? A vězte, vědci to dnes potvrzují.

A to se může změnit-to je základní slogan techniky Reclearing. Ano, vše se může změnit jen vědět jak na to.  Milan Ščučka, lektor, konzultant, autor techniky emoční svobody Reclearing ®. Jako regresní terapeut ví, že každý z nás má obrovský potenciál pro kreativitu a neomezené využití schopností dané každému člověku. Vše začalo po zážitku jeho klinické smrti. Svoji terapeutickou 30 letou praxi propojil nejnovější poznatky z oblasti neurovědy, epigenetiky a kvantové fyziky. Zkušenosti se promítají na jeho seminářích a terapiích. Znalosti využívá k tomu, aby pomohl lidem dostat se ze závažných zdravotních a chronických stavů a dokonce i tzv. neléčitelných nemocí.

 Na svých workshopech Česku, Německu, Slovensku spolupracuje s dalšími odborníky a lékaři, aby využily účinky probíhající transformací těla a mysli.

Zabývá se odstraňování bloků, strachů, úzkostí, fóbií a různých fyzických, psychických a psychosomatických a vztahových obtíží více jak 30 roků.

V současné době projektuje nové semináře včetně video a audio nahrávek, jak lze přebudovat mozek a tělo pro fyzické změny.

Osobní konzultace a diagnostika, konzultace po skype.


                  Experiment


Žijeme vesměs to co nechceme, ovlivňujeme své tělo jídlem, myšlenkami a svými prožitky měníme svoji DNA šroubovic, které utvářejí naše tělo a náš život.
Jste biologický stroj, který řídí vědomí

Před lety se uskutečnil experiment, který absolvovalo několik lidí od 60 do 70 roků. Pobyt byl stylově připravený na dobu před 22 lety. I noviny a na video přehrávačích se pouštěly filmy jako před 22 lety. Styl oblečení i chování účastníků taktéž, vše bylo realisticky uděláno jak v době před 22 lety.

Co se stalo jen po týdnu pobytu bylo překvapující. Lidé odhazovali hole, jejich páteř se narovnala a prodloužila. Chodili na procházky a přestaly být unavení a dýchaviční. Zvýšila se jim kondice a mnohé nemoci ustoupily. Laboratorní testy prokázaly entropické zatížení organizmu o 22 let mladší. Hodnoty krve a orgánů odpovídaly hodnotám hodně mladšího věku.
Všem účastníkům se vyhladily vrásky a všichni vypadali o mnoho roků mladší. Účastníci zírali co se to stalo! Odpověď našli experti v mozku. Ti lidé si za těch pár dní vytvořili tak silné nové mozkové obvody, které začali přestavovat jejich těla.Tělo neoklameš


Mysl má na naše tělo mnohem větší vliv, než si většina z nás dokáže představit. Každá nemoc vzniká z nějaké konkrétní životní situace a stane se konkrétnímu člověku, s konkrétní minulostí, s konkrétními vztahy. To vše vytváří celek, který může mít zásadní vliv na vznik a průběh onemocnění. Ukazuje se, že mnoho nemocí má původ v narušených vztazích, chybných myšlenkových vzorcích, traumatech z dětství či v potlačených emocích. 
Symptomy onemocnění nás upozorňuje na věci, které neděláme správně. Kde nejsme v souladu s vesmírem. Co nedokážeme žít, o čem nedokážeme mluvit, co tajíme na to onemocníme. Nejlepším lékem je přijetí a víra v to, že vše se děje podle naší víry, našich skutků. 
Pokud se podíváte upřímně do minulosti, zjistíte, že to co jste považovali za újmu a utrpení, se nakonec ukázalo jako největší pomoc.
Lidem chybí víra. Analyzujeme a hrabeme se v problémech, které si právě těmi postoji vytváříme. Jejich důsledkem je strach, úzkost, nejistota a to jsou hlavní příčiny většiny nemocí. Kdybychom dokázali pouze věřit, zmizel by strach i nejistota. Neexistuje chudoba, ani neštěstí, jsou zde pouze naše nesplněné touhy a představy a bez vlastního přičinění, změny ve zdraví nenastanou. 
Můžeme to změnit cvičením, změnou životního stylu, změnou zaměstnání atd.Velmi často jsou příčiny nemocí z dětství, kdy se rodiče hádali, týrali se a bojí se, že by se totéž mohlo stát jejich dětem.  
Kdo pochází z velmi chudých poměrů má existenční strach a ten mu nedovolí žít jinak než v chudobě.  

Mysl nám často lže, přesvědčuje o opaku. Nicméně tělo neoklameš a ukazuje holou pravdu. Člověk zda chce, nebo ne je součástí jisté společnosti, pracovní skupiny, je členem rodiny a to vše se odráží na jeho zdraví a zejména na postoji hlavně páteři. 
Pamatujte: tělo si všechno pamatuje, starejte se o svou duši a budete méně nemocní. Největší realitou je, že pravda nás osvobodí. Zejména od nemocí a hlavně od bolestí a problémů páteře na 100%. Někdy je pravda tak krutá, že ji nechceme slyšet, jsme líní, cpeme se léky, zlobíme se a odmítáme změnit životní styl atd. Snažíme se, aby nás všichni viděli navenek v pohodě, skrýváme své city, aby nás někdo neprokoukl, potlačujeme agresivitu, žárlíme, závidíme, nenávidíme a pak se divíme, že jsme nemocní unavení, nemohoucní. Narušené rodinné vztahy a nenaplněné touhy a potřeby se často projeví dobře čitelnými znaky na našem těle. Problémy v rodině se promítají na děti. Už jen hádka mezi rodiči může dětem způsobit nehodu či nemoc. Rodinný život a vztahy v něm na nás ovlivňují a jsou nejsilnější. Jejich narušení přináší téměř vždy nemoci. Dobré vztahy emočně podporují, dávají výživu všem členům rodiny. Děti si berou zkušenosti do života a v těžších časech jim bude tato zkušenost oporou, nebo přítěží. Naslouchejte dětem je to vaše nejvěrnější zrcadlo. Běžte s nimi za zábavou do přírody a věnujte se jim tak, abyste pochopili, že ony jsou výsledek vašich pohnutek, výchovy, následně nemocí a jejich konání i vzdoru.