Reclearing® osvobození od bolestí

Technika emoční svobody, kterou jsem nechal certifikovat patentovým úřadem v Praze. Celá metodika zahrnuje odstraňování psychických, psychosomatických a emočních bolestí a mno dalších záležitostí. Technika Reclearing se dlouhými roky rozvíjí.

Nevyléčitelné nemoci neexistují , existují jen nevyléčitelní lidi, kteří nechtějí vysoupit ze svého pohodlí.
Být zdravý je mnohem jednodušší, než si myslíme.
Pokud se chceme uzdravit, je dobré přestat bránit vnitřní moudrosti v tom, aby dělala na co je nastavená - řídit a udržovat naše tělo v zářivém zdraví v radosti a hojnosti všeho.
Dávnověké kultury i současné žijící přírodní kmeny to vědí, ANO jsou to emoce uvězněné v našem nervovém systému a v celém těle. A co se stane, pokud tyto emoce osvobodíme?
"Tělo se začne samo uzdravovat i z těch nejtěžších nemocí.
O tom všem a dalších osvobozujících technikách je můj seminář Reclearing.

Co je Reclearing a co je terapie - odblok

 Před několika lety se zrodila emoční technika, kterou jsem nazval Reclearing, to znamená znovu čistý. Tento   jednoduchý nástroj je nyní přístupný lidem počínaje dětmi a lidmi různého zaměření a bez věkového ohraničení, techniku již používají lidé v Česku, Slovensku a dnes i v jiných zemích včetně Německa kde jsem působil 7 roků.

Technika Reclearing je založená na příkazech našemu hypotalamu. Hypotalamus je taková malá kulička, čast mozku, která je zodpovědná v podstatě za funkci všech orgánů, systémů, funkcí, bolestí, i našeho hormonálního a nervového systému. Je založena na stimulaci dvou klíčových bodů na hlavě a následné prohlašení co chceme, aby se stalo, změnilo v našem organizmu.

Techniku používám při svých terapiích, seminářích a dosahuji velmi významných výsledků. Právě proto jsem sestavil  seminář Reclearing pro širší veřejnost.

Technika splňuje všechny požadavky, aby mysl, tělo a duch souznily mezi sebou.

Umí vyřešit a odstranít tyto komplexy:

1. Emoční blokády, fyzické i psychické bolesti, traumatické zážitky z minulosti 

2. Strachy, křivdy, sebelítost, vztek, úzkosti

3. Téměř okamžitě odcházejí bolesti psychické i fyzické 

4. Řešení obtíží rodových linií, odstraňování různých nehmotných entit a prokletí

5. Řešení problematických vztahů  

Reclearing pracuje s pocity, emocemy, postoji a našem nesprávném přesvědčení, které nám mohou způsobovat různé obtíže.

Stejné myšlenky vedou ke stejným volbám, stejné volby vedou ke stejnému chování, stejné chování vytváří stejné zkušenosti, které jen prohlubují naše emoce a zajeté modely. Tím vším naše osobnost vytváří stále stejnou realitu. Naše osobnost je tvořena tím jak myslíme, jednáme a jak se cítíme.

Reclearing umí odstranit zajeté modely a naše ne vždy dobré přesvědčení, abychom začali tvořit nové mozkové obvody pro nový život.
-