DIAGNOSTIKA OBERON

  Velká akce od 1.5.2020 pro naše partnery a zákazníky probiotických sirupů. Při zakoupení balíčku POPULAR 120, dle vlastního výběru. Balíček 2x 3+1 to znamená, 8 produktů , máte možnost vstupní a výstupní scan zdarma a k tomu harmonizace ( viz obrázky ) na 30 dní zdarma. Volat na číslo 773053631  Zdarma scan před užíváním probiotických sirupů a zdarma scan po 14 dnech užívání. Každý si může porovnat výsledky účinků naších tekutých probiotik. 

                   OBERON SYSTEM QUANTUM

Představujeme Vám novinku ve světě energetické analýzy, přístroj který pracuje na bázi biorezonance OBERON SYSTEM QUANTUM.
Přístroj Oberon Systém Quantum patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky v Omsku. Vyhodnocování energetického stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání a orgánů. Každý živý orgán funguje na své vlastní frekvenci (oscilaci). Podle frekvenčních vlastností, analyzuje počítačová diagnostika funkční aktivitu orgánů, tkání a systémů člověka a porovnává je s fyziologickými hodnotami, které jsou uloženy v softwaru Oberonu. Přístroj bezkontaktně monitoruje životní procesy, poukazuje na možné narušení homeostázy, stanoví konkrétní energetické zátěže a zjišťuje narušení vzájemného propojení v systémech organismu.